Mânăstiri

SF. MÂN. ARNOTA

Biserica „Sf. Arhangheli” - 1634

SF. MÂN. ARNOTA, Com. Costeşti, Sat. Bistriţa, jud. Vâlcea
Persoana de contact: Rucăreanu Magdalena, Telefon: 0745075225
Ctitorie a domnitorului Matei Basarab, unde este înmormântat ; Se află pe muntele « Eleonul » (Arnota) din satul Bistriţa. În ultimii ani, au avut loc lucrări de investiţii majore, cu noi construcţii şi anexe, ceea ce a creat un ansamblu mânăstiresc.

Biserica „Ad. Maicii Domnului” - 1492

SF. MÂN. BISTRIŢA, Com. Costeşti, Sat. Bistriţa, jud. Vâlcea
Persoana de contact: Tamaş Mihaela, Telefon: 0250863327, M-hia Andreea,Telefon: 0745607680
Biserica mânăstirii - ctitoria Feaţilor Craioveşti ; Tot aici se află şi biserica Bolniţa, cu hramul « Schimbarea la Faţă » monument istoric 1521, ctitoria lui Barbu Craiovescu. Ansamblu mânăstiresc, cu anexe construite de nou, sau restaurate în ultimii ani. Se află într-un spaţiu pitoresc, la poalele muntelui Buila şi în zona de intrare a defileul Bistriţei Nu în ultimul rând, mânăstirea este importantă pentru că aici se află moaştele Sf. Grigorie Decapolitul.


SF. MÂN.  BISTRIŢA
SF. MÂN.  HUREZI

Biserica „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” - 1688

SF. MÂN. HUREZI, Oraşul Horezu, sat. Romanii de Jos, Jud. Vâlcea
Persoana de contact: Comaniciu Maria, telefon: 0250860071, 0745918086 Biserica Mânăstirii ctitorie a Sf. Constantin Brâncoveanu după stilul autentic brâncovenesc; Tot ansamblul mânăstiresc este monument istoric şi de arhitectură, atestat UNESCO. În zona limitrofă se mai află :
- Schitul « Sf. Ştefan », monument istoric 1699, ctitorie a Sf. Constantin Brâncoveanu ;
- Schitul « Sf. Aposttoli » monument istoric 1870, ctitoria lui Ioan Arhimandritul ;
- Biserica bolniţă cu hramul « Adormirea Maicii Domnului », monument istoric 1699, ctitoria doamnei Maria Craioveanu.
- Centru de concentrare de carte veche, colecţie de artă veche, icoane şi obiecte bisericeşti, gospodărie anexă.

Monumente istorice şi arhitecturale de importanţă deosebită

Biserica Filială Igoiu „Cuv.Paraschiva” - 1752

Parohia ALUNU, Com. Alunu-Vâlcea
Persoana de contact: Pr. Boeangiu Ştefan, telefon: 0745131599
Construcţie de lemn, pe temelie de piatră, restaurată de DMI în anul
1945, bine întreţinută prin reparaţii curente, schimbarea acoperişului
cu şiţă şi resfinţită în 2004, de P.S.Gherasim.
Biserica „Cuv.Paraschiva” Alunu
Biserica Toţi Sfinţii Bălănești

Biserica Parohială „Toţi Sfinţii" - 1650-52

Parohia BĂLĂNEŞTI, Satul Bălănești, Or.Horezu, jud. Vîlcea
Persoana de contact:Pr. Ivanof Daniel, telefon: 0724288722
Construită în satul Bălăneşti, pe timpul lui Matei Basarab de către mitropolitul Ştefan, pictattă în 1658, sfinţită de ctitor, pe vremea voievodului Mihnea Radu (1658-59); În 2008 s-au aniversat 350 ani.

Biserica Filială „Sf. Nicolae” - 1863

Parohia BERBEŞTI, Oras. Berbeşti-Vâlcea
Persoana de contact: Pr.Şolea-Mateescu Ion, Telefon: 0745306444
Biserică de lemn, strămutată în 2008 de Exploatarea Minieră din satul Valea-Mare pe temelie nouă reasamblată şi restaurată integral de MCC.
Biserica „Sf. Nicolae” Berbeşti

Biserica „Înălţarea D-lui” Bodeşti II

Biserica Parohială „Sf. Treime”,1732

Parohia BODEŞTI II, Com. Bărbăteşti-Vâlcea
Persoana de contact: Pr.Manu Gheorghe Telefon: 0745752520
Se mai numeşte şi biserica „Schit”, în satul Bodeşti, construită de Kir Partenie ieromonahul. La ora actuală se află în lucrări de restaurare-pictură.

Biserica Filială „Cuv. Parascheva”, 1746

Parohia CERMEGEŞTI, Com. Lădeşti-Vâlcea
Persoana de contact: Pr.Iliescu Ion, Telefon: 0732350912
Construcţie de lemn, executată în Maramureş înainte de 1846, adusă la Breaza-Prahova în 1937 şi mutată în satul Suieşti, com. Lădeşti în 1951 de patriarhul Justinian şi aşezată pe locul unei biserici mai vechi (din 1873).

Biserica „Cuv. Parascheva” Cermegeşti

Biserica „Intrarea în Biserică” Drăgăneşti

Biserica Parohială „Intrarea în Biserică” - 1735

Parohia DRĂGĂNEŞTI, Com. Bărbăteşti-Vâlcea
Persoana de contact: Pr.Ana Cristian-Ionuţ, Telefon: 0766497188
Construită de episcopul Climment şi nepoţii săi: Chir Antonie-egumenul Bistriţei, Ilarion - proegumenul Bistriţei, popa Nicolae şi alţii, în satul Drăgăneşti; restaurată în 1938.

1. Biserica Parohială „Înălţarea D-lui” - 1683-4
2. Biserica Filială ”Sf. Trei Ierarhi” - 1797

Parohia GENUNENI, Com. Frânceşti-Vâlcea
Persoana de contact: Pr. Iordănescu Ion, Telefon: 0740690912
1. Fost schit în satul Mănăileşti, zidită în sec. XVI, refăcută în 1783-84 de postelnicul Pârscoveanu; Pictată de ierom. Dionisie;
2. În satul Genuneni; ctitori popa Matei Mănăstireanu şi Ştefan arhiman- Dritul, fratele său.

Biserica ”Sf. Trei Ierarhi” Genuneni

Biserica „Intrarea în Biserică” GORUNEŞTI

Biserica Filială „Intrarea în Biserică” - 1781-82

Parohia GORUNEŞTI, Com. Slătioara-Vâlcea
Persoana de contact: Pr.Prună Alexandru, Telefon: 0729379956
Construită în satul Vioreşti de Nicolae Viorel şi vătaful Ion Urşanu. În urmă cu 4 ani au început prin Fundaţia „Nişte ţărani” din Slătioara lucrări de consolidare, la ora actuală lucrându-se la restaurarea picturii.

Biserica Parohială „Sf. Împăraţi” - 1877

Parohia GRECI, Com. Mateeşti-Vâlcea
Persoana de contact: Pr.Turcescu Ilie, Telefon: 0745548953
Ctitor: Constantin Chiulan, restaurată în 1967.

Biserica „Sf. Împăraţi” Greci

Biserica „Intrarea în Biserică” Horezu I

Biserica Parohială „Intrarea în Biserică” - 1800-04

Parohia HOREZU I, Or. Horezu-Vâlcea
Persoana de contact: Pr. Sărdărescu Vintilă, Telefon: 0749152357
Construită în centrul oraşului Horezu de Ion Urşanu, vătaf de plai, C-tin Covrea şi alţii; zugrăvită în interior şi exterior, restaurată în 1992 şi devine Biserică parohială desprinsă de Tg. Horezu.

Biserica Parohială „Intrarea în Biserică” 1804-05

Parohia HOREZU II, Or. Horezu-Vâlcea
Persoana de contact: Pr.Mănescu Constantin, Telefon: 0766705073
Construită în satul Urşani, de Ion Urşanu-Popescu, vătaf de plai, reparată în 1911; pictura care este originală, în curs de restaurare, pictor Ioan Sava. Aici se află mormântul lui Ioan Duca.

Biserica „Intrarea în Biserică” Horezu II

Biserica „Sf. Voievozi” Lădeşti

Biserica Filială „Sf. Voievozi” - 1790

Parohia LĂDEŞTI, Com. Lădeşti-Vâlcea
Persoana de contact: Pr.Buleu Dumitru, Telefon: 0250764652
Construită în cătunul Capu-Dealului din satul Măldăreşti, (după legendă) de haiducul Dragu; restaurată şi re-sfinţită în 22 sept. 2002.

Biserica Parohială „Sf. Nicolae” - 1774-1790

Parohia MĂLDĂREŞTI, Com. Măldăreşti-Vâlcea
Persoana de contact: Pr. Iacovescu Mădălin, Telefon: 0721198585
Face parte din complexul muzeistic alături de culele lui Duca din Măldăreşti. Ctitor: Gheorghe, fiul lui Constantin Clement Măldărescu cu familia sa. După construirea bisericii noi în 1996, a intrat în conservare.

Biserica „Sf. Nicolae” Măldăreşti

Biserica „Intrarea în Biserica” Mierleşti

Biserica Parohială „Intrarea în Biserica” - 1776

Parohia MIERLEŞTI, Com. Bărbăteşti-Vâlcea
Persoana de contact: Pr.Şogor Marian, Telefon: 0744136943
Construită de ieromonahul Macarie şi preotul C-tin Brădeanu. Are nevoie de consolidare şi restaurare a picturii.

Biserica Parohială „Buna-Vestire” - 1740

Parohia OTEŞANI, Com. Oteşani-Vâlcea
Persoana de contact: Pr.Bădoi Gheorghe, Telefon: 0250861582
Ctitor: polcovnicul Ciucă. În 1850 i s-a construit turla de Ion Predescu. Se află în satul Oteşani, pe malul stâng al pârâului Luncavăţ.

Biserica „Buna-Vestire” Oteşani

Biserica „Sf. Arhangheli” Livezi

Biserica Capelă „Sf. Arhangheli” - 1697

Parohia PĂRĂUŞANI, Com. Livezi-Vâlcea
Persoana de contact: Pr.Bărbuţ Emanoil, Telefon: 0740051532
Construcţie de lemn, în apropierea bisericii parohiale, într-un spaţiu separat, împrejmuit şi plantat cu pomi şi arobori.

Biserica Filială „Buna Vestire” - 1742-44

Parohia PIETRARI SCHIT, Com. Pietrari-Vâlcea
Persoana de contact: Pr.Iorgulescu Ionel, Telefon: 0250864433
Construită de Climent - episcopul Râmnicului Noul-Severin, originar de aici, împreună cu fraţii lui. La ora actuală se află în lucrări de restaurare.

Biserica „Buna-Vestire” Pietrari

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Costeşti

Biserica Filială „Adormirea Maicii Domnului”, 1664-65

Parohia PIETRENI I, Com. Costeşti-Vâlcea
Persoana de contact: Pr.Mureşan Victor, Telefon: o723243297
Se află în cătunul Grămeşti. Ctitorie a unui arhiereu al țării, mitropolitul Ștefan I, biserica de lemn este una dintre puținele exemple asemănătoare păstrate, ridicate din lemn de mari boieri și dregători de seamă. Acestea se disting de celelalte biserici de lemn de sate, ctitorite de mici boieri de țară, obști de moșneni sau clăcași, prin nivelul calitativ ridicat al dulgheritului și al înzestrării interioare. Biserica se remarcă prin așezarea pe un soclu înalt de calcar, ce îi dă aerul unei case boerești, planul cu pridvor, tindă, naos și altar în retrageri succesive, prin rafinamentul îmbinărilor și decorațiilor dulgherești, prin colecția de inscripții adunate pe pereții exteriori, icoanele de o bună calitate artistică și portretul de ctitor. Biserica este înscrisă pe noua listă a monumentelor istorice, LMI 2004: VL-II-m-A-09873.

Biserica Filială „Sf. Voievozi”, 1714

Parohia RÂMEŞTI, Or. Horezu-Vâlcea
Persoana de contact: Pr.Dumitrescu C-tin, Telefon: 0250861397
Biserică construită de arhimandriţii Ion şi Dionisie, la poarta Mânăstirii Hurezi. A fost schit, acum este biserică de enorie pt. satul Romani de Jos.

Biserica „Sf. Voievozi” Horezu


Biserica „Sf. Ioan Botezatorul” Berbeşti

Biserica Parohială „Sf. Ioan Botezatorul”, 1795

Parohia SLĂVEŞTI, Com. Berbeşti-Vâlcea
Persoana de contact: Pr.Georgescu Gheorghe, Telefon: 0250869048
Biserica, ridicată la 1795, cu hramul iniţial "Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Nicolae şi Cuvioasa Paraschiva" a fost ctitoria lui Matei Vameşu, a soţiei sale Florica şi a fiului lor, Ion. Meşteri pietrari au fost Gheorghe şi Petru din Igoiu. Biserica a fost pictată între anii 1800-1801. Ctitoria are faţadele pictate în întregime cu personaje şi diverse scene. Biserica se afla într-o foarte bună stare de conservare.

Biserica Parohială „Sf. Nicolae”, 1710

Parohia VĂTĂŞEŞTI, Com. Bărbăteşti-Vâlcea
Persoana de contact: Pr.Cosma Octavian, Telefon: 0250864944
Ctitor: Ştefan Vătaful şi soţia sa Ilinca, care sunt pictaţi împreună cu Episcopul Climent al Râmnicului Noul-Severin (pictură 1774)

Biserica „Sf. Nicolae” Bărbăteşti

Biserica „Sf. Nicolae” Zătreni

Biserica Parohială „Sf. Nicolae”, 1730-34

Parohia ZĂTRENI, Com. Zătreni-Vâlcea
Persoana de contact: Pr.Gherghina Mihai, Telefon: 0720051526
Ctitor: jupân Preda Zătreanu, vornic; Consolidată şi restaurată de Marius Badea-Copoieru, fiu al satului şi resfinţită de P.S.Gherasim, în data de 8 octombrie 2006. În apropiere se află şi capela „Sf. Ioan Botezatorul”, 1700-1750, construcţie de lemn renovată în 1970.

Biserici de lemn de importanţă deosebită

Biserica Capelă de cimitir „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, 1888

Parohia BOGDĂNEŞTI, Com. Tomşani-Vâlcea
Persoana de contact: Pr. Dăscălete Stelian, Tel. 0746141379

Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” Tomşani

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Costeşti

Biserica Filială: Cătun Gruşetu „Adormirea Maicii Domnului”, 1801

Parohia COSTEŞTI, Com. Costeşti-Vâlcea
Persoana de contact: Pr. Marin Ion, Tel. 0728107839
Biserică de lemn, fostă parohială până în anul 1937, când s-a dat în folosinţă actuala biserică. Se află în curs de restaurare. Este antedatată de o inscripție din anul 7300, era bizantină, adică anii 1791-1792 de la nasterea lui Christos. Se distinge prin numeroase inscriptii de pomenire, pictura murală de la 1843 de pe clopotnita de zid si pictura exterioară de la 1892. Biserica este înscrisă pe noua listă a monumentelor istorice, LMI 2004: VL-II-m-B-09731.

Biserica Parohială „Cuvioasa Paraschiva”, 1747

Parohia DUMBRĂVEŞTI, Com. Tomşani-Vâlcea
Persoana de contact: Pr. Diaconu Dumitru, Tel. 0740255073
A fost construită în 1747. Are hramul „Cuvioasa Paraschiva”. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice sub codul LMI: VL-II-m-B-09758.

Biserica „Cuvioasa Paraschiva” Tomşani

Biserica „Sf. Arhangheli” Tomşani

Biserica Capelă de cimitir „Sf. Arhangheli”, 1774.

Parohia FOLEŞTI DE SUS, Com. Tomşani-Vâlcea
Persoana de contact: Pr. Găman Ion, Tel. 0350524443, 0741161107, 0761205150
Biserica este localizata în satul Bălţăţeni si a fost ridicată în anul bizantin 7282, adică anii 1773-1774 de la Nasterea lui Christos. Poartă hramul „Sf. Arhangheli”. Biserica este înscrisă pe noua listă a monumentelor istorice, LMI 2004: VL-II-m-B-09649.

Biserica Capelă de cimitir „Sf. Nicolae”, 1776

Parohia GENUNENI, Com. Frânceşti-Vâlcea
Persoana de contact: Pr.Iordănescu Ion, Telefon: 0740690912
Biserica este localizata in sat Mănăileşti si este datată de o inscriptie din anul 7284 al erei bizantine, anii 1775-76 ai erei noastre. Are hramul „Sfântul Nicolae”. Biserica se remarcă prin structura bine păstrată, pictura iconostasului si câteva inscriptii scobite în lemnele peretilor. Dintre aceste inscriptii se remarcă în mod exceptional, prin raritatea ei si valoarea documentară, cea însemnată pe peretele de miazăzi, unde apare etalonul palmei cu care s-a confectionat un stânjen, măsură folosită la măsuratul hotarelor de sat. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice sub codul LMI: VL-II-m-B-09817.

Biserica „Sf. Nicolae” FrânceştiBiserica „Cuv. Paraschiva” Vaideeni

Biserica Capelă de cimitir „Cuv. Paraschiva”, 1556-57.

Parohia MARIŢA, Com. Vaideeni-Vâlcea
Persoana de contact: Pr. Lepea Gheorghe, Tel.0768312012
Biserica de lemn din Marita se află în localitatea omonimă din judetul Vâlcea, în cătunul Funduri. Biserica a fost ridicată între anii 1556-1557 si poartă hramul „Cuvioasa Paraschiva”. Aceasta este una dintre cele vechi biserici de lemn de la sud de Carpati, datată ferm de o inscriptie pe perete. Remarcabilă este tratarea catapetesmei, acoperită de desene zgariate cu horjul si pictată în culori vii. Biserica este înscrisă pe noua listă a monumentelor istorice, LMI 2004: VL-II-m-A-09805.

Biserica Filială „Cuvioasa Paraschiva”, 1730

Parohia MILOSTEA, Com. Slătioara-Vâlcea
Persoana de contact: Pr. Stamatoiu Florin, Tel. 0723267735

Biserica „Cuvioasa Paraschiva” Slătioara

Biserica „Sf. Nicolae” Grădiştea

Biserica Capelă de cimitir „Sf. Nicolae”, 1751

Parohia OBISLAVU, Com. Grădiştea-Vâlcea
Persoana de contact: Pr. Ciobotea Ion, Tel. 0745095412

Biserica Capelă „Naşterea Maicii Domnului” şi „Sf. Nicolae”

Parohia PIETRARI SCHIT, Com. Pietrari-Vâlcea
Persoana de contact: Pr.Iorgulescu Ionel, Telefon: 025086443

Biserica „Naşterea Maicii Domnului” şi „Sf. Nicolae” Pietrari

Biserica „Sf. Nicolae” Pietrari

Biserica Capelă „Sf. Nicolae”, 1810

Parohia PIETRARI JOS, Com. Pietrari-Vâlcea
Persoana de contact: Pr. Şerban Florin, Tel. 0250864243

Biserica Capelă „Sf. Voievozi”, 1865

Parohia PIETRARI SUS, Com. Pietrari-Vâlcea
Persoana de contact: Pr. Diaconu Viorel, Tel. 0741419966
Biserica a fost ridicată în anul 1865. Se distinge prin sculptura valoroasă a iconostasului, pisania din vremea lui Alexandru Ioan Cuza și prin pictura murală de factură clasică semnată de N. Constandinescu zugravu. Biserica nu este înscrisă pe noua listă a monumentelor istorice, deși valențele ei o recomandă cu prisosință.


Biserica „Sf. Voievozi” Pietrari

Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” Stroeşti

Biserica filială „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, 1782

Parohia POJOGI, Com. Stroeşti-Vâlcea
Persoana de contact: Pr. Belbu Nicolae, Tel. 0747083776.

Biserica Capelă „Buna-Vestire”, 1737

Parohia URŞI, Com. Popeşti-Vâlcea
Persoana de contact: Pr. Şerban Vasile, Tel. 0766457186
Biserica se crede a fi ridicată în 1737 și poartă hramul „Buna Vestire” și „Arhanghelul Mihail”. În forma ei actuală, îmbrăcată în picturi murale exterioare și interioare viu colorate în vechea tradiție bizantină, este rezultatul renovărilor de la 1843. Biserica este înscrisă pe noua listă a monumentelor istorice, LMI 2004: VL-II-m-B-09954.


Biserica „Buna-Vestire” Popeşti

Biserica „Cuv. Paraschiva” Zătreni

Biserica Filială „Cuv. Paraschiva”, 1795

Parohia VĂLENI-ZĂTRENI, Com. Zătreni-Vâlcea
Persoana de contact: Pr. Iacovescu Mădălin, Tel. 0721198585.

Biserica Capelă „Sf. Ioan Botezătorul”, 1700-1750.

Parohia ZĂTRENI, Com. Zătreni-Vâlcea
Persoana de contact: Pr.Gherghina Mihai, Telefon: 0720051526
Biserica se distinge drept una dintre cele mai semnificative dintre cele păstrate la sud de Carpați. Se remarcă îndeosebi prin sculptura bogată și filigrană a iconostasului și a ușilor de intrare, prin calitatea lucrării dulgherești și prin dimensiunile mari. Aceste trăsături definitorii subliniază ambiția ctitorilor de a ridica un lăcaș de cult peste nivelul obișnuit la bisericile de lemn de țară. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice sub codul LMI: VL-II-m-B-09976.


Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” Zătreni