Cercuri pastoral-preoţeşti, 2012

Începând cu luna februarie, la nivelul Protoieriei Horezu s-au constituit cinci cercuri pastoral-preoţeşti, cu câte 17-18 parohii. Preoţii desemnaţi ca responsabili, vor fi primii care îşi vor programa cercul pastoral-preoţesc într-una din zilele lunii februarie.
Data fixată pentru întrunire în fiecare lună va fi anunţată atât protoieriei cât şi preoţilor repartizaţi pe cercul respectiv cf. listelor transmise.

Pentru anul 2012, întrunirea preoţilor în cercul respectiv se va desfăşura după următorul program:

- h 9,00: se va săvârşi Sf. Liturghie, sau Taina Sf. Maslu, de către un sobor de preoţi (dacă este posibil în nr. de 7); Preotul gazdă va anunţa credincioşii parohiei despre acest eveniment şi despre importanţa participării acestora la Sf. Liturghie sau la Taina Sf. Maslu;
- h 10.30: se va dezbate tema propusă cconform planificării; la dezbaterea temei vor participa doar preoţii cercului respectiv, care vor purta obligatoriu reverendă;
- în final se va fixa data şi ora viitoarei întâlniri, cf. planificării;
- despre felul cum s-a desfăşurat întrunirea, se va încheia un proces verbal, care va fi înaintat protoieriei însoţit de lista preoţilor prezenţi.

Pe lângă temele propuse, pot fi dezbătute probleme culturale, misionare, sociale şi probleme de actualitate, cu scopul scoaterii în evidenţă a realităţilor din fiecare parohie şi a identificării metodelor de pastoraţie specifice fie mediului urban, fie celui rural, armonizând tradiţia şi modernitatea, moştenirea şi creativitatea.

Cerc pastoral 1, Cerc pastoral 2, Cerc pastoral 3, Cerc pastoral 4, Cerc pastoral 5

Incepand cu data de 01 august 2011 pana pe data de 01 martie 2013 proiectul "Alege Scoala" deruleaza un concurs de creatie cu tema "Scoala mea".

Concursul are trei sectiuni:

a) Secţiunea literară
- O scrisoare către Dumnezeu despre viaţa mea (în Şcoală şi Biserică) (max. 1 pagină);
- Un articol de ziar despre educaţia astăzi (max. 1 pagină);
- O creaţie literară (poezie, compunere, eseu) despre preotul meu duhovnic;
- O creaţie literară cu titlul „Poveste despre viitorul meu” (max. 2 pagini)
- O rugăciune către Dumnezeu pentru toţi cei din şcoală (profesori şi elevi).

b) Secţiunea artistică
- Un desen/pictură despre evenimentul cel mai important din viaţa mea (A4 sau A3);
- O fotografie inedită în concordanţă cu tema concursului;
- O creaţie dramatică (piesă de teatru, spectacol, muzică etc.) imaginată de copii, care a fost jucat/poate fi jucat.

c) Secţiunea multimedia
- Interviu cu una din personalităţile eparhiei care a avut o contribuţie importantă în domeniul educaţiei;
- O prezentare multimedia despre viaţa în şcoală şi biserică (film, ppt. etc.)Etapele concursului:

ETAPA I (LOCALĂ)

- 31 iulie 2011 termen limită de informare a parohiilor
- 1 august 2011 începe concursul în parohii
- 15 decembrie 2011 se finalizează etapa parohială
- 15 dec. 2011 – 25 dec. 2011 Responsabilii de cateheza de la nivelul protopopiatelor colectează toate lucrările şi alcătuiesc borderourile pentru acordarea premiilor la parohie

ETAPA a III-a (EPARHIE)

- 15 - 30 ian. 2012 Informarea eparhiilor, prin formatori
- 30 ian. - 15 febr. 2012 Se va forma comisia şi se vor fixa criteriile de jurizare
- 15 febr. - 15 iun. 2012 Realizarea portofoliului, evaluarea acestora şi premierea
- 15 - 30 iunie 2012 colectarea datelor de la faza eparhială

ETAPA a II-a (PROTOIERIE)

- 15 noiembrie 2011 Termen limită de informare a Protoieriilor
- 15 ian. - 30 ian. 2012 Evaluarea lucrărilor
- 30 ian. – 25 feb. 2012 Premierea lucrărilor câştigătoare
- 25 feb. – 1 martie 2012 Finalizarea documentelor


ETAPA a IV-a (NAŢIONALĂ)

- 30 iun. - 30 sept. 2012 Informarea centrelor eparhiale şi a echipelor câştigătoare
- 30 sept. 2012– 1 mart. 2013 Desfăşurarea competiţiei
- 1 mart. - 15 apr. 2013 Evaluarea lucrărilor
- 15 – 30 iun. 2013 Premierea
Inapoi